TOLKKU

 

saada tolkkua ymmärtää, saada selvää
Tästä ei saa mitään tolkkua.

 

TOLKKU

Tolkku on palvelu, joka oikaisee vaikeaselkoista suomea selkokielelle.

Muokkaan siis liian monimutkaisen kielen
selkeämmäksi, helpommaksi ja ymmärrettävämmäksi.
Asiakas ja hänen tarpeensa ratkaisevat,
millaiselle selkotasolle kieltä mukautetaan.

Teksti voi olla esimerkiksi esitys, määräys, ohje, tiedote, selvitys tai raportti.
Kieli voi olla kirjoitettua tai puhuttua suomea.